Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Данни за ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС като администратор на лични данни


наричано по-долу в настоящата политика „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“

Наименование: „Травел Холидейс“ ООД

ЕИК: 102926492

Aдрес на управление: гр.Бургас ул.Войнишка 14

Телефон: 056/824814

E-mail: office@travel-holidays.net

Уебсайт: www.travel-holidays.net ; www.infocruises.bg1. Общи положения

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС  събира с цел да ви предостави туристически и свързани с тях услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност. Ние събираме и обработваме вашите лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 679/2016, Закона за защита на личните данни и другите  приложими нормативни  актове. За ползването на вашите лични данни, ние молим за вашето информирано съгласие. Заявявайки към нас услуги, за вас е необходимо  да предоставите Вашите лични данни. Молим ви, да прегледате внимателно за какви цели събираме и обработваме Вашите лични данни, като се запознаете се с настоящата политика.Тя разяснява всички въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашите платформи – интернет страници и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност и да дадете информираното си съгласие за използването и обработването на вашите  лични данни по начина указан от нас. Като приемете нашата Политика за поверителност, вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.
Посещавайки и използвайки уеб страниците на Травел Холидейс, вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Травел Холидейс по посочения за това начин.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. Вдолната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, вие имате това законно право, но така същите няма да могат да се използват за определени услуги, които се предлагат в нашия уеб сайт. В резултат няма да можете да използвате услугите, предоставени от нас.

Ние събираме от вас лични данни приползването на нашите уебсайтове, при  комуникация по имейл и телефон, както и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Политика за поверителност ние ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия уебсай и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до office@travelholidays.bg


2. Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.

3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

ТРАВЕЛ  ХОЛИДЕЙС обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

-за извършване  на резервации и предоставяне на туристически и други услуги;
- за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
- да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
- да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги по друг начин, ако изрично сте дали съгласието си за това;
- да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това;4. Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.Това обикновено са: вашите имена, данни от документи за самоличност, ЕГН, адрес, телефон и имейл адрес.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Вие можете изрично да въведете Вашето съгласие за получаването и обработката на данните по желания от Вас начин.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, ваша заявка, резервация, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

Разкриване на ваши данни пред трети лица
ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

- на наши контрагенти, когато това е необходимо за осъществяване на заявените  от вас услуги;

- за целите на нашите задължения за водене на счетоводство;
- на наши партньори, които работят по възлагане на ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.


4.1. Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали
Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС предлага. За целите на получаване на  бюлетин от нас вие ни предоставяте следните данни e-mail адрес/електронна пощаато абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент по следния начи: 1. чрез кликване върху линка "отпиши от нашия мейлинг лист", който стои под всеки информационен бюлетин, изпратен от ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС  2. чрез изпращане на заявка за това на мейл office@travelholidays.bg

4.2. Други данни

Нашите сайтове може да съдържат връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.

Нашите сайтове може да съдържат връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Травел Холидейс не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до вашия IP адрес и анализират вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да ви идентифицира като физическо лице:

Google Analytics – https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър или от тук

Mailchimp – (https://mailchimp.com/legal/privacy/ ). Споделяме вашата информация, предоставена с Вашето съгласие до трети страни, които изпращат от наше име и за наша сметка промоционални имейли. За да спрете да получавате промоционалните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко промоционално съобщение, което получавате от нас.

Както и различни Wordspress plugins (за нуждите на http://blog.travel-holidays.net/)

Google Webmaster tools – https://www.google.com/webmasters/;

Hotjar heatmap
– https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance;

Facebook
– https://www.facebook.com/business/gdpr;

Twitter, Google plus, Instagram, Ремаркетинг, Google Adwords Conversion, Facebook Custom Audience.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

4.3. Политика за използване на cookies/бисквитки

– Какво представляват Бисквитките? – Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.

За повече информация посетете: http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

За какво се използват бисквитките?

Използваните на този уебсайт бисквитки са посочени по-долу:

В случай, че сте регистриран потребител, събраната чрез тези бисквитки информация може да се съчетава с личните ви данни.

Ако желаете да разберете повече за отказването от поведенческа реклама, посетете www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Бисквитките могат да се деактивират чрез iпециални инструменти за отказ:

·         tools.google.com/dlpage/gaoptout

·         Опциите на браузъра

·         PC компютър и Mac компютър

·         Internet Explorer

·         Firefox

·         Chrome

·         Safari

·         Мобилни устройства

·         Safari iOS

·         Android


В случай че имате въпроси относно използването на Бисквитки, можете да ги отправите на следния имейл адрес office@travel-holidays.net. Можете да се откажете и чрез изявление в този смисъл, изпратено на имейл контактите, публикувани по-горе в тази страница.

4.4 Oбработване на лични данни на лица под 14 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. Приемаме лични данни на деца на възраст под 14 г. само от техните  родители.

5.Мерки за защита

ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

5.1. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Трафични данни
Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.

Данните, които сте попълнили в профила си.Бисквитки
За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.

5.2 Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Политика за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните ви данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предидените във вашия профил функционалности или като ни пишетена office@travelholidays.bg.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

5.3 Вашето право на корекция
Също така, имате право да поискате ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.
За въпроси и уточнения, моля пишете на office@travelholidays.bg
Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право "да бъдеш забравен")
При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

- личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
- ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
- в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

5.4. Други Ваши права
Извън гореизброените права имате право да поискате:
- да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.
Нашите служители;
- ще ви съдействат при упражняването на вашите права;
- ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

5.5 Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса нателефон 070019029, адрес: гр.Бургас ул.Любен Каравелов 39
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Актуализация/обновяване

Настоящата Политика се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 28.05.2018 г.

Travel Holidays

При необходимост Травел Холидейс ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта.

Травел Холидейс ООД е регистриран администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни

Абонамент за промоции